CEREC Zirconia meso

Blok za prilagođene cirkonske krunice na vijak: CEREC Zirconia meso

Postoje dvije opcije vezanja protetske restauracije na jednočlani implantat: cement ili vijak. No neki stomatolozi preferiraju krunice na vijak kako bi izbjegli problem prekomjernog cementiranja. To otvara dentalnim laboratorijima interesantne mogućnosti u kombinaciji sa novim CEREC Zirconia meso blokovima i njihovim inLab MC XL glodalicama.

Cirkon se dokazao kao posebice snažan i biokompatibilan materijal ne samo kod krunica i mostova već i kod implanto-protetskih radova. inLab korisnici već su koristili takav materijal uz inCoris ZI meso blokove pri izradi superstruktura na implantatima . Novi CEREC Zirconia meso blokovi sada omogućuju dentalnim tehničarima dodatnu izradu potpuno anatomskih krunica na vijak – u samoj inLab MC XL glodalici.

 

 

Prošireni implanto-protetski spektar

Novi CEREC Zirconia meso blok je pred nijansirani, translucentni cirkonski blok sa već izrađenim kanalom za vijak. Može se koristiti za izradu prilagođenih cirkonskih krunica na vijak, koje se zatim lijepe na Dentsply Sirona TiBase. Zahvaljujući ovom novom bloku, dentalni laboratoriji mogu jednostavno proširiti ponudu implanto-protetskih rješenja. To je posebno interesantna opcija za sve stomatologe koji preferiraju krunice na vijak kako bi izbjegli probleme uzrokovane prekomjernim cementiranjem..

CEREC Zirconia meso blokovi mogu se koristiti za izradu potpuno anatomskih krunica na vijak kao i za fasetirane restauracije. U tom slučaju, izglodana restauracija je inicijalno reducirana i zatim se estetski prilagodi nanošenjem keramike, npr. koristeći Cercon ceram Kiss iz Dentsply Sirona Prosthetics segmenta.

Postojeći korisnici inLab MC XL glodalice i inFire HTC speed peći za sinteriranje mogu praktično integrirati nove CEREC Zirconia meso blokove u njihove CAD/CAM radni tijek. Novi blokovi mogu se kupiti u  nijansama A1, A2, A3 i A3.5.