Assistina 3x2

Jednostavno održavanje u dva koraka

Održavanje instrumenata sa Assistina 3x2 uređajem izvodi se u dva koraka.

Korak 1:

Automatsko unutarnje čišćenje sprej kanala i unutarnjih dijelova sa W&H Activefluid tekućinom za čišćenje te ispuhivanje sprej kanala i unutarnjih dijelova komprimiranim zrakom.

Korak 2:

Podmazivanje unutarnjih dijelova sa W&H F1 servisnim uljem.

Ukratko:

  • Automatsko unutarnje čišćenje
  • Savršeno podmazivanje instrumenata
  • Kratko vrijeme ciklusa
  • Jednostavna za korištenje
  • Optimalan omjer cijene i performansi

Savršeno unutarnje čišćenje

Unutarnje čišćenje uz W&H Activefluid
Temeljito čišćenje svih transmisijskih dijelova i sprej kanala osigurava da nasadni instrument radi ispravno kroz svoj radni vijek.

Savršeno podmazivanje

Precizno automatsko podmazivanje svih transmisijskih dijelova sa W&H F1 servisnim uljem produljuje radni vijek Vaših instrumenata.

Izuzetno brzo

Kratko vrijeme ciklusa u trajanju od otprilike 6 minuta smanjuje ukupno vrijeme u usporedbi s konvencionalnom pripremom Vaših nasadnih instrumenata.

Jednostavno za korištenje

Rukovanje Assistinom je jednostavno, ne treba Vam baš nikakav trening. Čišćenje instrumenata započinje pritiskom na tipu.

Ovjereni proces

Ovjerenje procesa potvrđeno je od strane eksperata. Više na linku.

Odličan omjer uloženog – dobivenog

Maksimalna efikasnost čišćenja uz nisku cijenu i ekonomsku iskorištenost.


MB-200

Sastoji se od:

  • Adaptera RM / ISO
  • Crijeva za opskrbu zrakom (2 m)
  • W&H F1 servisnog ulja, MD-200
  • W&H Activefluid sredstva za čišćenje, MC-1100