Connect portal za ordinacije

Connect Software i Connect Case Center portal pojednostavljuju suradnju između dentalne ordinacije i laboratorija. Jednom registrirani, obje strane komuniciraju direktno preko 
Connect Case Center portala Podaci o modelu se prenose unutar par minuta i daju laboratoriju jasnu sliku situacije.
Direktan prijenos podataka o modelu prema labosu omogućuju tehničarima simultani pregled modela sa ordinacijom. Stoga, prvo konzultacija sa Vašim laboratorijem može biti napravljena dok je pacijent još u ordinaciji. Još jedna prednost u odnosu na konvencionalne metode uzimanja otiska. 

Prednosti za ordinacije

Moderan koncept terapije usmjeren prema pacijentima
 
Idealna integracija u radni tok ordinacije i naknadno slanje modela u labos
 
Vrlo jednostavna uporaba
 
Izuzetan komfor u terapiji
 
Precizna i brza procedura
 
Dokazana laboratorijska kvaliteta za boljitak pacijenata
 

Digitalni otisci u ordinaciji

Niti jedan drugi sistem uzimanja digitalnih otisaka nije kao Connect sa svojim inteligentnim radnim tokom koji je savršeno usklađen potrebama doktora ali i pacijenata. Kratko vrijeme skeniranja, intuitivna uporaba skenera i softvera i direktna povezanost sa laboratorijem definiraju ovu modernu metodu terapije. 

1.Skeniranje

Preparacija, antagonist i zagriz u pacijentovim ustima su brzo i precizno snimljeni. Glava skenera se pomiče nježno i blizu iznad zuba kako bi se skenirali, a 3D model se odmah prikazuje na ekranu. Proces skeniranja može se prekinuti i nastaviti u bilo kojem trenutku.

2. Provjera

Connect softver kontrolira intraoralnu akviziciju i zatim iskalkulira virtualni model u samo nekoliko sekundi.  Korisnik sam može označiti liniju preparacije ili proslijediti taj zadatak laboratoriju.

3. Slanje

Korisnik učitava 3D model na Connect Case Center portal u samo nekoliko sekundi i završava sa procesom digitalne narudžbe. Željeni dentalni laboratoriji se odabire a podaci o narudžbi se prosljeđuju.

Korisnik se navodi kroz 4 koraka digitalnog procesa uzimanja otiska:

  • Administracija i podaci o predmetu
  • Akvizicija digitalnog otiska
  • 3D kalkulacija modela, pregled i po želji definicija margine preparacije
  • Slanje informacija o narudžbi u laboratorij preko Connect portala 

Digitalni otisak vizualizira se kao 3D model na ekranu. Različite površine prikazuju se u njihovim prirodnim bojama – za bolju orijentaciju u oralnom kavitetu i jasno razlikovanje margine i gingive.

Digitalni otisci uz Primescan ili Omnicam podržavaju veliki opseg indikacija, od pojedinačnog zuba i mosta do planiranja implantacije kao i ortodontskih udlaga.

Dva izvanredna skenera za savršeni radni tijek