Osmo

Uređaj za opskrbu vodom većeg broja sterilizatora

Demineralizirana voda visoke kakvoće garantira konzistentne i optimalne performanse vašeg sterilizatora te mu produžuje životni vijek.

Sistem se spaja na vodovodnu cijev i proizvodi veliku količinu demineralizirane vode, iz koje uklanja minerale i zagađivače. Automatski opskrbljuje više sterilizatora istodobno.

Ukratko:

  • Opskrba vodom jednog ili više sterilizatora
  • Automatsko punjenje vodom štedi vaše vrijeme
  • Direktan odvod iskorištene vode
  • U skladu sa normom EN 1717

Opskrba većeg broj sterilizatora

Osmo istodobno može opskrbiti veći broj sterilizatora demineraliziranom vodom.

Kvaliteta opskrbne vode

Osmo je osmišljen za opskrbu većeg broja sterilizatora istodobno, te daje otpr. 5 litara demineralizirane vode u sat vremena. Tankovi za vodu imaju zapremninu od 9 litara demineralizirane vode. Kvaliteta vode dobivena preko filtara ovisi o kvaliteti i tvrdoći vode.


Osmo

Uređaj za automatsku opskrbu vodom

Dimenzije uređaja:

Modularno kućište (Š x V x D):
39 cm x 44 cm x 15 cm
Tankovi za vodu:
Ø 28 cm x 40 cm visine(9 litara)