Djelatnosti ovlaštenog UNIDENTAL servisa

 
Od osnutka obrta UNI-servisa 1988. god. i stručnog usavršavanja u Siemens Dental centru SR Njemačka, postali smo certificirani servis za Siemens Dental proizvode (dentalne jedinice, nasadni instrumenti i RTG uređaji).
Ovlaštenja
Kontinuiranim edukacijama u proizvođačko-tehničkim centrima postali smo certificirani specijalistički servis za: W & H Dental, DURR Dental i Sirona Dental Systems proizvode. Ovlaštenjem smo preuzeli obvezu servisiranja prema proizvođačkim standardima i tehničkoj dokumentaciji, isključivo s originalnim dijelovima , alatom i dijagnostičko-testnim uređajima, uz obavezno jamstvom na uslugu i rezervne dijelove u periodu od 6 – 12 mj. (osim na potrošne dijelove).
Kako prepoznati rad sa originalnim alatima i dijelovima
Nakon popravaka na proizvodu se ne smiju uočiti oštećenja, a proizvod mora funkcionirati bez zastoja i neuobičajenih zvukova. Originalni dio je zapakiran u originalnu ambalažu proizvođača sa žigom kontrole ili bar kodom, provjeren na kvalitetu i prihvatljivost. Samo takav dio će vam osigurati željenu kakvoću te funkcionalnost, pouzdanost, trajnost, sigurnost i ekološku prihvatljivost. U ponudi servisa također nudimo i zamjenu nekih sklopova i dijelova po principu staro za novo kada je popravak neisplativ (info. na upit).
Razvoj servisa
Svjesni da dugogodišnje iskustvo nije dovoljno , permanentno se educiramo i ulažemo u nove tehnologije i pristupe jer samo na taj način možemo ići ukorak s vremenom i osigurati dugovječnost vaših uređaja u jamstvenom i izvanjamstvenom periodu. Temeljem dugogodišnje prakse i iskustva brižljivo planiramo zalihu rezervnih dijelova, stoga smo u mogućnosti u najkraćem roku otkloniti ili isporučiti uobičajene nadomjesne dijelove i pribor.
Područja specijalnosti servisa
Popravci, dijagnostika, testiranje, montaže, premontaže

Sirona

 • dent. jedinica: E1 – E2, A/E2C, M1/ M1+, C2-- C4, C2+ -- C5+, Sinius
 • turbina: TS1- 2, T1Control, T2Control, T2 i 3Racer, SiroBoost, T2 i 3 Boost
 • koljičnika i nasadnika: T1 Classic, T1 Line, T2 Revo, T2 i 3 Line
 • mikromotori: EL1, SL, BL
 • RTG jedinica: Heliodent MD, DS, Vario, HELIODENT Plus, Vario DG, ORTHOPHOS 3/Ceph, Plus

Durr

 • kompresora: Tornado 70 / 130, Duo, Tandem
 • sukcijskih sustava( suhi i mokri). V 250, V 300 S, V 600, V 900 S, VC 45, VS 300 S, VSA 300 S, VS 600, VS 900 S
 • komora za razvijanje RTG filmova: XR 04, PERIOMAT /Plus, XR 24 Nova, XR 24 Pro

W & H

 • turbina serije: Top Air, Trend, Synea I / II TA- 98L / LED , TA-96/97, Alegra TE-95/ 98, FUSION TG-97/98 LED
 • koljičnika i nasadnika serija: 900, Trend, Synea WA-56 -- 99, Alegra /LED G, FUSION WG56 --99, WS-75EKM / LED, WI-75LED, S-9, S-1
 • zračnih mikromotora i scalera: A-25 LT, AM-25-LT, A-25 M/B, - ZA-55 /L, ZA-55 M/ML
 • autoklava: Lisa MB 17/22, Lisa 300/500, Lina MB 17/22
 • zubotehničkih mikromotora: Perfecta, TeckTorqe, PERFECTA LA-323 T/K/F , LA-623 T/K/F, LA-923 TT/KT