Sukcijski sistemi za klinike


Dürr Dental nudi sukcijske sisteme za suhu i polusuhu sukciju. Fleksibilna rješenja dostupna su u pet varijanti te mogu podržati do 100 korisnika istodobno. Integrirani bakterijski filter za ispušni zrak potrebno je mijenjati tek nakon 3,500 radnih sati, a pametni upravljački sistem ujednačeno uključuje motore kako bi se osigurala pouzdana sukcija te produžio radni vijek sukcijskih motora.


Izuzetno kompaktni

Okvir za kompresorski i sukcijski sistem zauzima jednaku površinu, kao bi zauzeo što manje prostora. I sukcijski i kompresorski sistemi imaju isti dizajn kako bi se mogli prilagoditi svakom projektu ovisni o broju radnih mjesta.

Sve je pod kontrolom zahvaljujući PLC sistemu

Koji sukcijski motor trenutno radi? Koliki je momentalni vakuum? Kada treba promijeniti bakterijski filter? Odgovor na sva ova pitanja može se dobiti preko programibilnog logičkog upravljača, odnosno PLC sistema. Na taj način imate uvid u trenutno stanje cijelog sistema te na vrijeme možete reagirati kako biste uklonili eventualne poteškoće.

Tank za centralnu separaciju

Tank za centralnu separaciju sakuplja sav sekret iz stomatoloških jedinica, separira sekret od zraka te odvodi samo zrak u sukcijski motor. Takav sistem zamjenjuje potrebu za individualnim separatorima u samim stomatološkim jedinicama. Funkcija automatskog ispiranja i dezinfekcije tanka smanjuje nastanak bakterija u njemu.

Tehnički podaci V 2400 V 6000 V 9000 V 12000 V 15000 V 18000
Za broj radnih mjesta 8 20 30 40 50 60
Napon (V~3/Hz) 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50
Potrošnja snage (kWh) 3.3 5.6 8.2 10.8 13.4 16.0
Potrošnja struje (Ah) 5.6 12.1 16.6 21.1 26.6 30.1
Težina (kg) 65 175 215 335 375 415
Negativni tlak (mbar) 160 160 160 160 160 160
Dimenzije bez separatora (VxŠxD cm) 115x90x48 115x130x130 115x130x130 180x130x130 180x130x130 180x130x130
Nivo buke s poklopcem (dBA) - 64 66 63 65 66
Nivo buke bez poklopca (dBA) - 73 75 76 77 78